null

Żelazna 22

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wniosek z dnia 2022-09-13. Wniosek dotyczy 1 drzewa gatunku klon jesionolistny (Acer negundo). Drzewo rosnące przy granicy z działką, z dużą częścią systemu korzeniowego na sąsiedniej działce, w fundamencie budynku znajdującego się na tej działce. Graniczna ściana żelbetowa oddalona od granicy z sąsiednią działką o 20 cm, została zgodnie z przepisami ocieplona warstwą 20 cm wełny mineralnej. Drzewo, rozrastając się będzie wrastać w ocieplenie i je niszczyć. System korzeniowy będzie uszkadzać izolację przeciwwodną i tworzyć przecieki w wybudowanych podrzędnych garażach. Zlikwidowanie przecieków będzie możliwe tylko od zewnątrz, po wycince drzewa. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych.

Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 

 

 

Załączniki: