null

Żelazna 103

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wniosek z dnia 2022-04-20. Drzewo gatunku grab pospolity (Carpinus betulus) rośnie na terenie zieleni bezpośrednio w sąsiedztwie altany śmietnikowej i budynku mieszkalnego. Jest odchylone od pionu ok 15%. Na wysokości ok. 1,10 m występuje rozległy ubytek pnia o długości ok. 90 cm i szerokości ok. 40 cm oraz drugi na wysokości ok. 5 m. Korona drzewa rozbudowana w kierunku N z licznym posuszem oraz z uszkodzonym konarem na wysokości o. 3 m. Widoczne ubytki u podstawy pnia oraz wypiętrzony i uszkodzony system korzeniowy od strony S. Drzewo mocno pochylone nad budynkiem altany śmietnikowej. Z uwagi na stan fitosanitarny drzewo może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych.

Status wniosku: odmówiono wydania zezwolenia na usunięcie drzewa

 

 

 

 

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie