null

Szlenkierów 22/28

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wniosek z dnia 2021-11-19. Drzewo z gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) o wys. 25,5 m rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie z ciągiem pieszym i placem zabaw. Jest odchylone od pionu ok. 10%. Posiada ubytki pnia, rany zarastające. Na wys. 2,5 m w rozwidleniu dwóch przewodników ubytek wgłębny ze znacznym rozkładem drewna. Widoczne owocniki. Masywny konar od strony W został uszkodzony po ostatnich wichurach. Korona drzewa mocno rozbudowana w kierunku W. Występuje liczny posusz w koronie. Część korzeni znajduje się na powierzchni z ranami i ubytkami. Drzewo stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych.

Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 

 

 

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie