null

Syreny 37

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wniosek z dnia 2021-02-26. Wniosek dotyczy 5 drzew. Drzewa gatunku jarząb pospolity (Sorbus aucuparia) całkowicie obumarłe. Drzewo gatunku jabłoń rajska (Malus pumila) spróchniałe z licznymi owocnikami grzybów. Drzewo śliwa mirabelka (Prunus domestica subsp. syriaca) pozbawione korony, spróchniałe. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych.

Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzew.

 

 

 

 

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie