null

Smocza 11

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wniosek z dnia 2021-11-19. Drzewo gatunku klon pospolity (Acer platanoides) rośnie na terenie trawnika przy wejściu do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w bezpośrednim sąsiedztwie ciągu pieszego. Jest drzewem zamierającym, w przeważającej części korony występuje posusz. Na wysokości ok. 2 m pnia występuje ubytek z rozkładem drewna. U podstawy pnia widoczny ubytek wgłębny. Pień z licznymi ubytkami. Drzewo z uwagi na stan fitosanitarny i anomalia pogodowe może spowodować niekontrolowany wywrot. Drzewo stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych.

Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 

 

 

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie