null

Skargi i wnioski

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W sprawach skarg i wniosków interesanci są przyjmowani przez kierowników komórek organizacyjnych w poniedziałki w godzinach 12:00-15:00.

Po uprzednim spotkaniu z kierownikiem komórki organizacyjnej, w przypadku niezakończenia przedmiotowej sprawy, interesant może zostać przyjęty przez Zastępcę Dyrektora w obecności właściwego kierownika komórki organizacyjnej:

  • w poniedziałki w godz. od 12:00 do 14:00
  • w środy w godz. od 12:00 do 15:00

Sekretariat, pokój nr 101, tel. 22 6323704, 22 6326949, 22 6327242

W uzasadnionych przypadkach, w przypadku niezakończenia przedmiotowej sprawy a po uprzednich spotkaniach z kierownikiem komórki organizacyjnej oraz Zastępcą Dyrektora, interesant może zostać przyjęty przez Dyrektora ZGN w Dzielnicy Wola w obecności właściwego Zastępcy Dyrektora.