null

Schemat organizacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dyrektor Mateusz Matejewski, tel. 22 4958450

 • Dział Personalny
  • Maria Młynarkiewicz, kierownik działu, tel. 22 4958116
 • Dział Prawno-Organizacyjny
  • Grzegorz Kieliszczyk, kierownik działu, tel. 22 4958236
  • Grzegorz Zieliński, zastępca kierownika, Inspektor Ochrony Danych, tel. 22 4958177
 • Dział Zamówień Publicznych

Zastępca Dyrektora Piotr Kandyba, tel. 22 4958450

Zastępca Dyrektora Piotr Krasnodębski, tel. 22 4958450

 • Dział Administracyjno-Gospodarczy
  • Łukasz Batorowicz, kierownik działu, tel. 22 4958293
  • Marcin Rolnik, p.o. zastępcy kierownika, tel. 22 4958369
 • Dział Dzierżawy Gruntów
  • Dorota Drewnowska, kierownik działu, tel. 22 4958139
 • Dział Informatyki
  • Dariusz Mazur, kierownik działu, tel. 22 4958213
 • Dział Wspólnot Mieszkaniowych
  • Andrzej Gawryś, kierownik działu tel. 22 4958338

Zastępca Dyrektora Leszek Popłoński, tel. 22 4958450

 • Dział Budynków
 • Dział Lokali Użytkowych
  • Anna Batorowicz, kierownik działu, tel. 22 4958175
 • Dział Zasobów
  • Karolina Nawrocka, kierownik działu, tel. 22 4958167

Główny Księgowy Mirosław Starzyński, tel. 22 4958450

 • Dział Ekonomiczny
  • Dorota Zasuwik, p.o. kierownika działu, tel. 22 4958117
 • Dział Finansowo-Księgowy
  • Marta Pawłowska, kierownik działu, tel. 22 4958126
 • Dział Windykacji
  • Anna Szlufarska, kierownik działu, tel. 22 4958158
  • Justyna Oleksiak, zastępca kierownika, tel. 22 495817