null

Rachunki bankowe i zasady płatności

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wpłat należy dokonywać wyłącznie na rachunki bankowe. Nie obowiązuje obrót gotówkowy.

 1. Depozyty i wadia:
  56 1030 1508 0000 0005 5088 2043
   
 2. Kaucje:
  81 1030 1508 0000 0005 5088 2078
   
 3. Dochody budżetowe (wpłaty za czynsz, świadczenia itp. wyłącznie w przypadku braku nr rachunku indywidualnego):
  25 1030 1508 0000 0005 5088 2019
   
 4. Wpłaty za czynsz, świadczenia i odpady komunalne na indywidualne rachunki bankowe.

Wpłaty są przyjmowane w wybranej placówce pocztowej w dniach i godzinach otwarcia kas. Wpłaty dokonane do godz. 14:00 są księgowane w tym samym dniu, natomiast wpłaty dokonane po godz.14:00 są księgowane w następnym dniu roboczym.

Wpłaty są przyjmowane na pocztowych dowodach wpłaty lub na otrzymanych z ZGN Wola blankietach wpłat.

W przypadku zwrotów nadpłat będą one zwracane na wniosek użytkownika lokalu na wskazany przez niego rachunek bankowy bądź jest możliwość odbioru nadpłaty w formie gotówkowej w wybranej placówce pocztowej, przy czym konieczne jest podanie nr dokumentu tożsamości – dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu oraz numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail celem przekazania kodu niezbędnego do realizacji zlecenia wypłaty. Gdy gotówka będzie gotowa do odbioru na wskazany adres e-mail lub nr telefonu zostanie przesłane zaproszenie po odbiór gotówki wraz z identyfikatorem (nr zlecenia). Należy przybyć do wybranej przez siebie placówki pocztowej w ciągu 7 dni roboczych i zabrać ze sobą identyfikator (nr zlecenia) oraz dokument tożsamości którego nr został wskazany we wniosku.

Wnioski o zwrot nadpłaty można składać osobiście, przesłać pocztą tradycyjną, faksem na nr 22 6327242 lub skan na adres poczty elektronicznej  kancelaria@zgnwola.waw.pl

Załączniki: