null

Pustola 30B

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wniosek z dnia 2021-11-30. Drzewo z gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata) jest całkowicie obumarłe. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych.

Status wniosku: uzyskano zezwolenie na odstępstwo od zakazu niszczenia siedliska, będącego obszarem rozrodu, wychowu młodych i odpoczynku oraz niszczenia gniazda sroki (Pica pica) poprzez usunięcie drzewa.

 

 

 

 

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie