null

Powstanie "zielony dach"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022", ZGN Wola uzyskał dofinansowanie na wykonanie zielonego dachu na budynku przy ulicy Piaskowej 11 w Warszawie.

Celem programu, finansowanego przez Sejmiku Województwa Mazowieckiego, jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych poprzez finansowanie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, w tym w szczególności z błękitną i zieloną infrastrukturą, różnorodnością biologiczną, mikroretencją oraz energooszczędnością.

“Należy podkreślić, że będzie to pierwsza tego typu inwestycja w budynku administrowanym przez ZGN Wola. Dzięki wsparciu ze strony Sejmiku Województwa Mazowieckiego, jeszcze w tym roku będziemy mogli zrealizować ten projekt" – mówi Mateusz Matejewski, Dyrektor ZGN.

Zielone dachy stają się coraz popularniejsze w rozwiązywaniu problemów mocno zurbanizowanych przestrzeni miejskich. Mogą pełnić funkcje ogrodowe czy rekreacyjne. Funkcje zielonego dachu na Piaskowej określi finalnie projekt będący przedmiotem zamówienia publicznego.

Symboliczny czek, w wysokości 60 tysięcy złotych, ze środków Sejmiku Województwa Mazowieckiego przekazał ZGN Wola, Wiesław Raboszuk wicemarszałek województwa mazowieckiego. Dyrektor ZGN Wola odebrał go wraz z Krzysztofem Strzałkowskim Burmistrzem Dzielnicy Wola.