null

Powierzchnie pod reklamę

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oferuje do najmu powierzchnie reklamowe na elewacjach. Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Działu Lokali Użytkowych  (ul. J. Bema 70, I piętro, pok. 112, tel. 22 49 58 435), którzy chętnie udzielą szczegółowych informacji dotyczących zasad najmu.

Przydatne informacje

Zarządzenie nr 4017/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad udostępniania, na okres do lat 3, części powierzchni budynków wchodzących w skład zasobu nieruchomości m.st. Warszawy i zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy oraz zasad zawarcia, po umowie na czas oznaczony, kolejnej umowy z tym samym najemcą / dzierżawcą, w celu udostępnienia tej samej części powierzchni budynków wchodzących w skład zasobu nieruchomości m.st. Warszawy (tekst ujednolicony).