null

Konkurs 5/2022 oraz konkurs 6/2022

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenia komisji konkursowych nr 5/2022 i 6/2022 na najem lokali użytkowych odbywać się będą o godz. 11:30 – konkurs profilowany nr 5/2022 (usługi rzemieślnicze o charakterze deficytowym) i o godz. 12:00 – konkurs na lokale użytkowe nr 6/2022

Posiedzenia komisji na najem lokali użytkowych odbywać się będą:

  • o godz. 11:30 – konkurs profilowany nr 5/2022 (usługi rzemieślnicze o charakterze deficytowym);
  • o godz. 12:00 – konkurs na lokale użytkowe nr 6/2022.

W przypadku dużej ilości ofert na najem lokali użytkowych w konkursie 5/2022, godzina komisyjnego otwarcia ofert na najem lokali użytkowych konkurs 6/2022 może ulec zmianie. Przepraszamy za ewentualne opóźnienia.
Transmisję oglądać będzie można poprzez aktualną przeglądarkę wspierającą MS Teams (https://support.microsoft.com/pl-pl/teams). Udział w transmisji nie wymaga zakładania konta użytkownika. Wystarczy po kliknięciu w poniższy link wybrać:

  • Obejrzyj zamiast tego w Internecie
  • Dołącz anonimowo

Link do transmisji komisji konkursowej lokali użytkowych <konkurs 5/2022 i konkurs 6/2022>
Jeżeli powyższy odnośnik nie działa, należy skopiować link zamieszczony poniżej i wkleić w pasek adresowy przeglądarki:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmIyMGJiYTMtZmY5NC00M2EwLWFmYjEtZWQ0ZjQ3NDc5Mjcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267467af4-12b4-46f7-a619-650428ab89f2%22%2c%22Oid%22%3a%22c6ce9b9a-5050-44d8-a7d7-9326af37f2ed%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a