null

Konkurs 8/2022, konkurs 1/B/2022 oraz konkurs 2/G/2022

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informujemy, że komisyjne otwarcie ofert w dniu 17.05.2022 r., na najem lokali użytkowych (konkurs 8/2022), garaży (konkurs 2/G/2022), boksów (konkurs 1/B/2022),z uwagi na COVID-19, odbędzie się bez osobistego udziału zainteresowanych.

Obrady komisji będą transmitowane on-line za pośrednictwem Microsoft Teams.

  • posiedzenia Komisji na najem lokali użytkowych rozpocznie się o godz.: 11:30
  • posiedzenia Komisji na najem boksów rozpocznie się o godz.: 12:00
  • posiedzenia Komisji na najem garaży rozpocznie się o godz.: 12:30

Transmisję oglądać będzie można poprzez aktualną przeglądarkę wspierającą MS Teams. Udział w transmisji nie wymaga zakładania konta użytkownika. Wystarczy po kliknięciu w link wybrać:

  1. obejrzyj zamiast tego w Internecie,
  2. dołącz anonimowo.

Link do transmisji komisji konkursowej lokali użytkowych.

Jeżeli powyższy odnośnik nie działa, należy skopiować link zamieszczony poniżej i wkleić w pasek adresowy przeglądarki:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2EwNDNiMTYtZDQzNi00MTAxLTllNzYtYzQ0ZmZlZjlhMGFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267467af4-12b4-46f7-a619-650428ab89f2%22%2c%22Oid%22%3a%22c6ce9b9a-5050-44d8-a7d7-9326af37f2ed%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a