null

PO.63.53.6.2022.MK JPII 63, nieruchomość przeznaczona na garaż

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Adres nieruchomości Warszawa, al. Jana Pawła II 63
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów  Działka ew. 25  z obrębu 6-02-03
Nr KW  WA4M/00177107/6
Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Nieruchomość przeznaczona na garaż   
Przeznaczenie nieruchomości Przedmiotowy grunt znajduje się na terenie, dla którego nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Termin dzierżawy 3 lata
Wysokość czynszu: stawka miesięczna 2022 r. 4,27 zł netto za 1 m 2 81,13 zł netto miesięcznie plus podatek VAT
Termin wnoszenia czynszu Pierwsza wpłata: 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, kolejne wpłaty 
do 10-tego  każdego  miesiąca.
Zasady waloryzacji czynszu  IV kwartał każdego roku kalendarzowego
z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.  
Dodatkowe informacje Na gruncie przeznaczonym do wydzierżawienia znajduje się naniesienie, którego miasto nie jest właścicielem
(nakłady finansowe nie zostały poniesione przez m.st. Warszawa
Sprawę prowadzi Dział Organizacyjno-Prawny (22) 49 58 445

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie