null

Płocka 21

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wniosek z dnia 2022-03-07. Wniosek dotyczy 5 drzew gatunków: 3 drzewa z gatunku jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum) oraz dąb czerwony (Quercus rubra). Drzewa rosną w odległości ok. 1 m od budynku mieszkalnego. W koronach drzew widoczny posusz oraz liczne ubytki w pniach. Drzewo gatunku kasztanowiec koliduje z wejściem na klatkę schodową, a jego system korzeniowy uszkadza struktury podziemne budynku. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych.

Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie 4 drzew, nie uzyskano zgodny na usunięcie drzewa gatunku dąb czerwony (Quercus rubra)

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: