null

Platynowa 10

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wniosek z dnia 2022-04-20. Drzewo gatunku topola czarna (Populus nigra L.) bardo wysokie, nie posiada wystarczającej stabilności w gruncie i wytrzymałości pnia na złamania. Posiada liczne ubytki, odrosty. Wyraźna obecność próchnicy. Badanie wykonane młotkiem diagnostycznym wykazało również, iż pień miejscami jest wewnątrz pusty. Drzewo może w sposób niekontrolowany ulec wywrotowi lub złamaniu. Zagraża bezpieczeństwo ludzi i mienia ze względu na usytuowanie w ciągu pieszym, przy parkingu, równolegle do bloku. Wymaga pilnego wycięcia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych.

Status wniosku: uzyskano zezwolenie na odstępstwo od zakazu niszczenia siedliska, będącego obszarem rozrodu, wychowu młodych i odpoczynku oraz niszczenia gniazda wrony siwej (Corvus cornix) oraz sroki zwyczajnej (Pica pica) poprzez usunięcie drzewa.

 

 

 

 

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie