null

Pawia 28, nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem na altanę śmietnikową

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Adres nieruchomości Warszawa, ul. Pawia 28
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 10 z obrębu 6-02-04
Księga wieczysta Brak księgi wieczystej
Powierzchnia nieruchomości 28,00 m2
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejącą altanę śmietnikową
Przeznaczenie nieruchomości Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Termin dzierżawy od 1 grudnia 2022 r. do 30 listopada 2025 r.
Wysokość czynszu, stawka miesięczna 2022 r.: 0,10 zł za 1 m2 dzierżawionego gruntu na altanę śmietnikową 2,80 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i usług VAT w przypadku dodatniego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (komunikat Prezesa GUS w październiku 2022 czynsz zostanie zwaloryzowany od stycznia 2023 r.
Termin wnoszenia czynszu w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy (za rok 2022), do dnia 10 stycznia 2023 roku (za rok 2023), do dnia 10 stycznia 2024 roku (za rok 2024), do dnia 10 stycznia 2022 roku za rok 2025
Zasady waloryzacji czynszu IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.
Sprawę prowadzi Dział Dzierżawy Gruntów  (22) 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie