null

Ożarowska 59, altana śmietnikowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Ożarowska 59

 

Oznaczenie nieruchomości 
wg danych ewidencji gruntów 

Część działki ew. nr 20/4

z obrębu 6-06-10

 

Nr KW

WA4M/00435966/2

Powierzchnia nieruchomości


16,00 m2  w tym (7,00 m2 altana śmietnikowa oraz 9,00 m2 utrzymanie porządku).

 

 

Opis nieruchomości 

(sposób zagospodarowania)

Gruntowa, z przeznaczeniem pod istniejącą altanę śmietnikową oraz utrzymanie porządku.

Przeznaczenie nieruchomości

Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Moczydło, w jednostce terenowej 16. MW, dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: zabudowawielorodzinna, dopuszczalne: usługi nieuciążliwe.

 

Termin dzierżawy

od 1 listopada 2022 r.

do 31 października 2025 r.

 

Wysokość czynszu:

stawka miesięczna 2022 r. 
0,10 netto za 1 m2 dzierżawnego gruntu altanka śmietnikowa

0,21 netto za 1 m2 dzierżawnego gruntu utrzymanie porządku

2,59 zł netto miesięcznie 

+  podatek od towarów i usług VAT

Termin wnoszenia czynszu

w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy (za rok 2022)

do dnia 10 stycznia 2022 roku (za rok 2023)

do dnia 10 stycznia 2023 roku (za rok 2024)

do dnia 10 stycznia 2024 roku (za rok 2025)

Zasady waloryzacji czynszu 

IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.   

Sprawę prowadzi

DZIAŁ DZIERŻAWY GRUNTÓW  (22) 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie