null

Olbrachta 15B – Sprzątanie budynku

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Status W toku
Data ogłoszenia 2022-07-07
Termin składania ofert 2022-07-31
Informacja dodatkowa

Wspólnota Mieszkaniowa ul. J.Olbrachta 15B w Warszawie zleci sprzątanie budynku  (budynek 4 klatkowy o 3 piętrowy + piwnica).  

Zakres podstawowy
Podstawowym obowiązkiem wykonawcy jest dbałość o powierzony jego pieczy budynek,  jego wyposażenie oraz urządzenia techniczne , a w szczególności:
Utrzymanie budynku i jego najbliższego otoczenia w należytym stanie czystości i porządku poprzez:            
1.Sprzątanie – zamiatanie całej klatki schodowe raz w tygodniu  w środę.
2.Mycie klatek schodowych 2 razy w  tygodniu ( poniedziałek, piątek), partery o ile zajdzie taka potrzeba.
3.Wyrzucanie ulotek znajdujących się na skrzynkach oddawczych w koszu na parterze oraz  na posadzce korytarzy.                                                                                    4.Sprzątanie altany śmietnikowej- dbanie o właściwe ustawianie pojemników na odpady komunalne, utrzymanie porządku w części gdzie gromadzone są gabaryty oraz w otoczeniu altany – w przypadku dyżuru Wspólnoty Mieszkaniowej J.Olbrachta 15B.
5.Zamiatanie chodnika przed wejściem do nieruchomości  oraz chodnika przylegającego do budynku .
6.Mycie parapetów, poręczy, skrzynek  oddawczych oraz grzejników, szyb w drzwiach wejściowych klatek schodowych  raz w tygodniu.
7.Zamiatanie korytarzy w piwnicy raz w miesiącu.
8.Mycie drzwiczek tablic elektrycznych administracyjnych  przy drzwiach wejściowych  i lokatorskich  znajdujących się na piętrach  oraz rur  gazowych i skrzynek z gazomierzami raz w miesiącu.
9.Mycie  okien  na klatce schodowej 2 razy w roku wraz z zewnętrznymi parapetami.
10.Mycie kloszy lamp oświetleniowych dwa razy w roku.

W zależności od potrzeb
1.Omiatanie pajęczyn na klatce schodowej oraz z okienek piwnicznych znajdujących się na zewnątrz budynku.
2.Sprzątanie po awariach.

W okresie zimowym
1.Usuwanie śniegu i lodu z  chodnika a także  odpowiednie posypywanie  piaskiem lub solą  w dni robocze oraz soboty i święta w przeciągu dwóch godzin od ustąpienia opadów śniegu.
Sól lub inne środki topiące zapewnia Zleceniodawca

Utrzymanie nieruchomości w należytym stanie  w zakresie bezpieczeństwa nieruchomości i jej mieszkańców oraz porządku,  a w szczególności:
1.Niezwłoczne informowanie administratora budynku ( jeśli jest to konieczne  to i właściwych  służb ) o wszelkich nieprawidłowościach, dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu instalacji lub urządzeń technicznych, a jeśli jest to możliwe to podjęcie doraźnych środków niezbędnych do ochrony zdrowia, życia i mienia zagrożonych mieszkańców.
2.Zawiadamianie  administratora  o uporczywych i rażących przypadkach naruszania  przez mieszkańców zasad regulaminu porządku domowego, zwłaszcza w przypadku gdy  stwarzają zagrożenie dla  innych mieszkańców nieruchomości.
3.Wywieszanie i zdejmowanie flag  w dniach świąt państwowych, przechowywanie ich i utrzymanie w czystości.
4.Usuwanie  z budynku oraz pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania ogłoszeń, afiszy, wszelkich napisów umieszczonych bez zgody Zarządu lub administratora  budynku.
5.W razie potrzeby terminowe roznoszenie korespondencji Wspólnoty Mieszkaniowej.
6.Wykonywanie  wszystkich dodatkowych poleceń administratora lub Zarządu budynku wynikających z nadzwyczajnych sytuacji.

Kontakt

Andrzej Rudnicki
tel. 604 553 618
e-mail rudex2@gmail.com