null

Nowolipki 36

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wniosek z dnia 2022-06-21. Drzewo gatunku topola chińska (Populus simonii) rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie z budynkiem mieszkalnym, z ciągiem pieszym i uliczką wewnętrzną. Korona drzewa przerasta budynek mieszkalny co wpływa na możliwość wyłamania konarów podczas silnych wiatrów. Wysokość drzewa ok. 24 m. Na wysokości ok. 3,5 m od strony SE występują dwa ubytki z rozkładem drewna: pierwszy o dł. ok. 45 cm i szer. ok. 25 cm. po odciętym masywnym konarze, drugi o dł. ok. 10 cm i szer. Ok. 6 cm. Następnie na wysokości ok. 8 m występuje trzeci ubytek o dł. ok. 20 cm i szer. ok. 13 cm po odciętym konarze. Na wysokości ok. 15 m występuje kolejny ubytek pnia o dł. ok. 1 m i szer. ok. 10 cm. Widoczne suche konary w koronie drzewa. Topola znajduje się w fazie senilnej (fazie starczej) i kwalifikuje się do wymiany pokoleniowej. Drzewo stwarza zagrożenie dla ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych.

Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
 

 

 

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie