null

Nowolipki 28A

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wniosek z dnia 2022-04-20. Wniosek dotyczy 3 drzew gatunku topola kanadyjska (Populus x canadensis) rosnących na terenie zieleni w sąsiedztwie budynków mieszkalnych wielorodzinnych i szlaków pieszych oraz uliczki zewnętrznej. Drzewo pierwsze u podstawy pnia posiada trzy rozlegle ubytki wgłębne z dużym rozkładem drewna: pierwszy ubytek o dł. ok. 27 cm i szer. ok. 6 cm, drugi ubytek o dł. ok. 44 cm i szer. ok. 326 cm, trzeci ubytek o dł. ok. 48 cm i szer. ok. 55 cm. Korona z licznym posuszem. Drzewo drugie posiada na pniu od strony N na wys. ok. 50 cm widoczne ubytki o dł. 8 cm i szer. 4 cm. Wyżej w kierunku korony występują kolejne dwa ubytki: pierwszy na wys. ok. 77 cm o dł. ok. 30 cm i drugi ok. 6 cm. Korona drzewa z licznym posuszem. Drzewo trzecie u podstawy pnia posiada ubytek wgłębny. Na wys. ok. 2 m widoczny ubytek o dł. ok. 10 cm i szer. Ok. 5 cm. Na wys. ok. 1 m występuje pęknięcie wzdłużne. Korona z licznym posuszem. Z uwagi na stan fitosanitarny drzewo może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych.

Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie dwóch drzew

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie