null

Nowolipki 24

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wniosek z dnia 2021-03-11. Drzewo gatunku topola czarna odmiana włoska (Populus nigra „Italica”) rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie budynku garażowego wrastając korzeniami w jego fundamenty. U podstawy pnia posiada ubytek wgłębny, korona z licznym posuszem wyniesiona ponad linię dachową pobliskich budynków. W dniu 14.05.2018 została wydana decyzja nr 466/2018/PE-ZD-II zezwalająca na usunięcie przedmiotowego drzewa. Jednak z uwagi na notorycznie zaparkowane samochody i tym samym brak dostępu do drzewa, topoli włoskiej nie usunięto. W trakcie oględzin w dniu 4.03.2021 stwierdzono pogarszający się stan fitosanitarny. Z uwagi na zagrożenie jakie może stwarzać drzewo dla bezpieczeństwa ludzi i mienia wnioskuje się o wyrażenie zgody na jego usunięcie. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych.

Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa

 

 

 

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie