null

Nowolipki 23

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wniosek z dnia 2021-04-21. Drzewo gatunku klon jesionolistny (Acer negundo) rośnie na skarpie pomiędzy murem oporowym, ogrodzeniem boiska szkolnego i garażami. Jest odchylone od pionu ok. 40% w kierunku ES. Posiada liczny posusz w koronie. Drzewo może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych.

Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 

 

 

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie