null

Nowolipki 21B

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wniosek z dnia 2020-09-03. Wniosek dotyczy 8 drzew. Drzewa gatunku topola rosną w bliskim sąsiedztwie budynku mieszkalnego oraz przedszkola, ciągu pieszego i uliczki wewnętrznej. Korona drzew przerasta budynek mieszkalny, co wpływa na możliwość wyłamania konarów podczas silnych wiatrów. Drzewa rosną w znacznym pochyleniu od pionu, posiadają osłabiony częściowo system korzeniowy. Drzewa stanowią zagrożenia dla życia i mienia. Planuje się nasadzenia zastępcze.
Komisyjny termin oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia został wyznaczony na 22 września 2020 r. na godz. 9:30.

Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie 7 drzew oraz odmówiono usunięcia 1 drzewa. Pismem PE-ZD-II.7120.1.796.2020.BW z dnia 01.06.2021 r. nadano decyzji nieostatecznej nr 390/2021/PE-ZD-II z dnia 21.04.2021 r. zezwalającej na usunięcie 7 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Nowolipki 21b rygor natychmiastowej wykonalności.

 

 

 

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie