null

Nowolipki 20B, nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem na garaż

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Adres nieruchomości Warszawa, ul. Nowolipki 20B 
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów  Działka ew. nr 27 z obrębu 6-02-05
Nr Kw.  WA4M/00158131/4
Powierzchnia nieruchomości 17 m2 (garaż) 
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na garaż 
Przeznaczenie nieruchomości Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Termin dzierżawy 3 lata 
Wysokość czynszu: (stawka miesięczna 2022 r. 4,27 zł netto miesięcznie za 1 m2 przeznaczeniem pod garaż) 72,59 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i usług VAT
Termin wnoszenia czynszu Pierwsza wpłata: 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy Kolejne wpłaty: do 10-tego dnia każdego miesiąca
Zasady waloryzacji czynszu  IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.  
Informacje dodatkowe Na gruncie przeznaczonym do wydzierżawienia znajdują się naniesienia – garaż (nakłady finansowe nie zostały poniesione przez m.st. Warszawa)
Sprawę prowadzi Dział Prawno-Organizacyjny (22) 49 58 445

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie