null

Nowolipki 19A

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wniosek z dnia 2021-11-19. Drzewo gatunku klon jawor (Acer pseudoplatanus) rośnie na terenie zieleni w bezpośrednim sąsiedztwie z ciągiem pieszym, sąsiaduje z budynkami mieszkalnymi i przedszkolem. Drzewo posiada ubytek pnia od strony SW na długości ok. 30 cm. Odchylone jest od pionu ok. 15 stopni w kierunku N. Na wys. 2 m w miejscu po odciętych konarach występuje próchnica. Masywny konar został uszkodzony przez wichurę. Z uwagi na stan fitosanitarny drzewa oraz warunki pogodowe może dojść do niekontrolowanego wywrotu lub złamania drzewa. Drzewo stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych.

Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 

 

 

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie