null

Nowolipie 23A

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wniosek z dnia 2021-10-26. Drzewo gatunku klon jawor (Acer pseudoplatanus) rośnie na terenie zieleni i w bezpośrednim sąsiedztwie z ciągiem pieszym, sąsiaduje z budynkiem mieszkalnym, garażowym i altaną śmietnikową. Drzewo zamierające, w 80% suche. Z uwagi na silne wichury i anomalia pogodowe mogące powodować niekontrolowany wywrot lub złamanie drzewo stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych.

Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 

 

 

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie