null

Młynarska 33

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wniosek z dnia 2019-11-14. Drzewo z gatunku topola chińska (Populus simonii) rośnie bezpośrednio przy murze w pobliżu ciągu pieszo-jezdnego. Drzewo wyrosło jako samosiew. U podstawy widoczna dziupla. Drzewo z gatunku bożodrzew gruczołkowaty (Ailanthus altissima) jest odchylone od pionu w kierunku południowym. U podstawy pnia widoczny ubytek z symptomami zgnilizny. Korona rozbudowana po południowej stronie, widoczny posusz. Planuje się wykonie nasadzeń zastępczych.

Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 

 

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie