null

Młynarska 25A

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wniosek z dnia 2021-10-26. Wniosek dotyczy 2 drzew gatunku brzoza brodawkowata (Betula verrucosa). Drzewa rosną w pobliżu ciągu pieszego. Jedno z drzew pochylone w kierunku W, posiada liczny posusz w koronie, widoczny grzyb. Oba drzewa zamierające. Drzewa stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych.

Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzew.

 

 

 

 

 

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie