null

Miła 27

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wniosek z dnia 2021-08-31. Drzewo gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) rośnie na terenie trawnika w bezpośrednim sąsiedztwie ciągu pieszego, uliczki wewnętrznej oraz budynku mieszkalnego. Posiada ubytki u podstawy pnia, liczny posusz w koronie, występują owocniki. Masywny konar został uszkodzony przez ostatnią wichurę. Drzewo jest przechylone w kierunku S. Stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych.

Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 

 

 

 

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie