null

Leszno 38

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wniosek z dnia 2021-11-19. Drzewo gatunku klon jesionolistny (Acer negundo) rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie chodnika oraz budynku mieszkalnego. Pochylone w kierunku E. Na wys. ok. 2 m pień drzewa mocno rozbudowany nadwieszony nad chodnikiem. Posiada liczny posusz w koronie. Drzewo stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych.

Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 

 

 

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie