null

Karolkowa 63

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wniosek z dnia 2021-04-06. Wniosek dotyczy 3 drzew gatunków robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia), jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) oraz śliwa mirabelka (Prunus domestica subsp. syriaca). Drzewo 1 rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie z ciągiem pieszym i uliczką wewnętrzną. Jest pochylone w kierunku W. Górna część korony w 50% sucha. Drzewo 2 rośnie na trawniku przy drzwiach wejściowych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego (klatka I) i ciągu pieszego, pochylone w stronę S w kierunku chodnika. Posiada posuch w koronie i ubytki u podstawy pnia Drzewo 3 rośnie wzdłuż ciągu pieszego, pochylone w stronę NW. Rośnie w bliskim sąsiedztwie z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym i ciągiem pieszym.. W koronie występuje liczny posusz. Pień z ubytkami w podstawie, widoczne owocniki. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych.

Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzew.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie