null

Jana Olbrachta, pawilon handlowy ze środków własnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Adres nieruchomości ul. Jana Olbrachta
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 51/3 z obrębu 6-07-02
Powierzchnia nieruchomości 30,37m2
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na działalność usługową - pawilon handlowy wybudowany ze środków własnych
Okres dzierżawy od 1 listopada 2022 r. do 31 października 2025 r.
Wysokość czynszu 730,87zł
Termin wnoszenia czynszu Pierwsza wpłata: 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, kolejne wpłaty do 10-tego każdego miesiąca.
Zasady waloryzacji czynszu IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie