null

Grzybowska 88

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wniosek z dnia 2021-03-04. Wniosek dotyczy 2 drzew. Drzewo gatunku morwa biała (Morus alba) wyrasta w pozycji poziomej z fundamentów budynku znajdującego się obok, które rozsadza system korzenny. Drzewo w sposób niekontrolowany może ulec wywrotowi, zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia. Poprzez jego usytuowanie, mimo dwupienności, nie można zmierzyć jego obwodu na wys. 5 cm. Drzewo gatunku klon jednolistny (Acer negundo) wyrasta z fundamentów budynku znajdującego się obok, które rozsadza system korzenny. Drzewo w sposób niekontrolowany może ulec wywrotowi, zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia. Poprzez jego usytuowanie, nie można zmierzyć jego obwodu na wys. 5 cm. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych.

Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa

 

 

 

 

 

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie