null

Górczewska 26

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wniosek z dnia 23.02.2024 r. Wniosek dotyczy dwóch drzew z gatunku robinia akacjowa. Pierwsze drzewo rośnie w bliskim sąsiedztwie parkingu. Konar drzewa w dniu 26.10.2023 r. złamał się i spadł na zaparkowany w pobliżu samochód, powodując uszkodzenie pojazdu. W miejscu wyłamania konara stwierdzono rozkład struktury drewna, mursz oraz liczne ubytki w korze, u podstawy pnia i na wybiegach korzeniowych. Przedmiotowe drzewo stanowi stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Drugie drzewo rośnie w pochyleniu około 45 stopni. Na pniu na wysokości około 1,5 m występuje ubytek wgłębny oraz liczne ubytki na korze i wybiegach korzeniowych. Drzewo stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz mienia.

Status wniosku: Złożono wniosek o wydanie zgody na usunięcie drzew.

 

 

 

Sprawdź lokalizację na mapie