null

Gibalskiego 19

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wniosek z dnia 2021-08-04. Drzewo gatunku głóg pośredni (Crataegus x media) rośnie na terenie trawnika w sąsiedztwie ciągu pieszego i miejsc parkingowych. Posiada liczne ubytki pnia, spróchnienia, posusz w koronie. Jest pochylone w kierunku E nad miejscem parkingowym. Z uwagi na jego stan fitosanitarny stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych.

Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 

 

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie