null

Esperanto 16A

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wniosek z dnia 2021-07-29. Drzewo gatunku topola kanadyjska (Populus x canadensis) rośnie na terenie trawnika w bezpośrednim sąsiedztwie garażu i ciągu pieszego. Posiada ubytek u podstawy pnia i liczny posusz w koronie. Korona drzewa w fazie zamierania. Z uwagi na jego stan fitosanitarny stanowi potencjalne zagrożenie. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych.

Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 

 

 

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie