null

Elekcyjna 27

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wniosek z dnia 2021-11-25. Drzewo z gatunku śliwa wiśniowa syn. ałycza (Prunus cerasifera) jest trzypniowe, pień o obwodzie 38 cm jest w całości obumarły. Pnie o obwodach 38-40 cm są pochylone w stronę ciągu pieszego. Drzewo przy odziomku posiada widoczny ślad rozłamania pni. Drzewo może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych.

Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 

 

 

 

 

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie