null

Dzielna 9A

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wniosek z dnia 2021-03-22. Wniosek dotyczy 4 drzew. Drzewa gatunku topola holenderska (Populus x canadensis „Marilandica”) rosną w bezpośrednim sąsiedztwie z szlakiem pieszym i uliczką wewnętrzną oraz z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Korony wyniesione ponad linię dachu budynku. Drzewo nr 1 ma pień z ranami zarastającymi, ulegającymi biodegradacji. Po stronie E od podstawy pnia do wys. ok. 1 m zarastająca martwica powierzchniowa u dołu ulegająca biodegradacji. Drzewo oznaczone w ekspertyzie dendrologicznej nr 40. Drzewo nr 2 ma lekki posusz w koronie. Pień z ranami zarastającymi i słabo zarastającymi. Drzewo oznaczone w ekspertyzie dendrologicznej nr 39. Drzewo lekko pochylone w kierunku NW. Drzewo nr 3 pochylone w kierunku S. Pień z guzami, odrostami, ranami zarastającymi. Drzewo oznaczone w ekspertyzie dendrologicznej nr 38. Drzewo nr 4 pochylone w kierunku S. Pień z guzami, odrostami, ranami zarastającymi i niezarastającymi. Drzewo oznaczone w ekspertyzie dendrologicznej nr 37. Z uwagi na bezpieczeństwo ludzi i mienia wnioskuje się o wyrażenie zgody na ich usunięcie. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych.

Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie 3 drzew oraz odmówiono usunięcia 1 drzewa.

 

 

 

 

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie