null

Dostępność

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola powołany został zespół do spraw dostępności. Zespół realizuje zadania przewidziane w zarządzeniu nr 1172/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 24 września 2020 r. w sprawie utworzenia stanowiska Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy do spraw dostępności oraz wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności.

Zadania te dotyczyć będą działań zmierzających do zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i likwidacją barier utrudniających mieszkańcom Warszawy funkcjonowanie w społeczeństwie w obszarach dostępności architektonicznej, dostępności cyfrowej i dostępności informacyjno-komunikacyjnej.

Załączniki: