null

Długosza 41

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wniosek z dnia 2022-11-07. Wniosek dotyczy 1 drzewa gatunku klon jawor (Acer pseudoplatanus). Drzewo posiada liczne ubytki oraz wypróchnienia na pniu. Rośnie przy ciągu pieszo-jezdnym, stwarza zagrożenie wywrotem. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych.

Status wniosku: Uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 

 

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie