null

Długosza 2

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wniosek z dnia 2021-10-26. Wniosek dotyczy 2 drzew gatunku klon jawor (Acer pseudoplatanus). Drzewa rosną w bezpośrednim sąsiedztwie chodnika. Jedno przy wejściu do budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Korona drzewa wyniesiona ponad linię dachu. Jeden przewodnik jest całkowicie suchy. Masywny konar ułamał się na początku czerwca 2021. Występuje liczny poszusz w koronie. Drugie drzewo rośnie w sąsiedztwie chodnika i ulicy. Jeden z dwóch przewodników jest całkowicie suchy, pie.n na wys. ok. 0,5m posiada ubytek otwarty na długości ok. 1,5m od strony S. Występuje liczny posusz w koronie. Drzewa stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych.

Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzew.

 

 

 

 

 

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie