null

Ciołka 24

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wniosek z dnia 2019-09-20. Wniosek dotyczy 2 drzew z gatunku topola chińska (Populus simonii) i topola kanadyjska (Populus x canadensis). Drzewo nr 1 rośnie w narożu czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego. U podstawy odziomka niewielki ubytek wgłębny. Wniosek składany na pisemny wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej o usunięcie drzewa z uwagi na możliwość wywrotu, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Drzewo nr 2 jest w całości obumarłe. Planuje się nasadzenia zastępcze.

Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzew.

 

 

 

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie