null

Chłodna 29 - z przeznaczeniem na parking, dojścia i dojazdy, miejsce do przechowywania wózków dziecięcych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Chłodna 29

Oznaczenie nieruchomości
wg danych ewidencji gruntów

Część działki ew. nr 5/5 z obrębu 6-01-04

Nr Kw.

WA4M/00440763/7

Powierzchnia nieruchomości

241,00 m2

Opis nieruchomości

(sposób zagospodarowania)

Gruntowa, z przeznaczeniem na:

parking 114,00 m2;

dojścia i dojazdy 107,00 m2;

miejsce do przechowywania wózków dziecięcych 20,00 m2

Przeznaczenie nieruchomości

Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rej. ul. Żelaznej część północna A, w jednostce terenowej 8D UMW, dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: teren usług i zabudowy wielorodzinnej

Termin dzierżawy

od 1 marca 2024 r.

do 28 lutego 2027 r.

Wysokość czynszu:

stawka miesięczna 2024 r.: 4,47 zł za 1 m2 parkingu i miejsce do przechowywania wózków, 2,70 zł za 1 m2 dojść i dojazdów

887,88 zł netto miesięcznie

+ podatek od towarów i usług VAT

Termin wnoszenia czynszu

Pierwsza wpłata: 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Pozostałe do 10 dnia danego miesiąca.

Zasady waloryzacji czynszu

IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku. 

Sprawę prowadzi

DZIAŁ DZIERŻAWY GRUNTÓW (22) 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie