null

Burakowska 13, istniejący garaż oraz dojście i dojazd

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Adres nieruchomości ul. Burakowska 13
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 63/10 z obrębu 6-03-01
Powierzchnia nieruchomości 25,63m2
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący garaż oraz dojście i dojazd
Okres dzierżawy od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2025 r.
Wysokość czynszu 99,67zł
Termin wnoszenia czynszu Pierwsza wpłata: 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy Kolejne wpłaty: do 10-tego dnia każdego miesiąca
Zasady waloryzacji czynszu IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie