null

Bema 91

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wniosek z dnia 2022-08-30. Wniosek dotyczy 9 drzew gatunku klon jesionolistny (Acer negundo) oraz 1 drzewa gatunku klon jawor (Acer pseudoplatanus). Drzewa posiadają liczne wypróchnienia oraz ubytki. Stanowią zagrożenie wywrotem. Pięć drzew to młode siewki, które wchodzą w kolizję z planowaną inwestycją przystosowania terenu na parking samochodowy. Drzewo klon jawor posiada wgłębny ubytek od podstawy pnia do wys. ok. 2,5 m. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych.

Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzew.

złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa

 

 

złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa

 

złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa

 

złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa

 

 

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie