null

Nowolipie – Gruntowa, z przeznaczeniem na garaż wybudowany ze środków własnych dotychczasowego posiadacza nieruchomości

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Nowolipie

Oznaczenie nieruchomości
wg danych ewidencji gruntów

Część działki ew. nr 95/8 z obrębu 6-02-07

Nr KW

WA4M/00436334/0

Powierzchnia nieruchomości

19,00 m2 z przeznaczeniem na istniejący garaż

Opis nieruchomości

(sposób zagospodarowania)

Gruntowa, z przeznaczeniem na garaż wybudowany
ze środków własnych dotychczasowego posiadacza nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzją nr 154/2023 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 20 grudnia 2023 r. historyczny układ urbanistyczny i zespół budowlany Osiedla Muranów Południowy, na terenie którego jest położona przedmiotowa nieruchomość została wpisana do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego pod numerem A – 1782. Roboty budowlane wykonywane na tym terenie wymagają zatem pozwolenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Termin dzierżawy

od 15 marca 2024 r.

do 28 lutego 2027 r.

Wysokość czynszu:

stawka miesięczna 2024 r.
5,32 netto za 1 m2 dzierżawnego gruntu z przeznaczeniem na istniejący garaż

101,08 zł netto miesięcznie

+ podatek od towarów i usług VAT

Termin wnoszenia czynszu

Pierwsza wpłata: 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy

Kolejne wpłaty: do 10-tego każdego miesiąca

Zasady waloryzacji czynszu

IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku
wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku

do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku. 

Dodatkowe informacje

Na gruncie przeznaczonym do wydzierżawienia znajdują się naniesienia – garaż
(
nakłady finansowe nie zostały poniesione przez
m.st. Warszawa
)

Sprawę prowadzi Dział Dzierżawy Gruntów: 22 49 58 432

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie