null

al. “Solidarności” 84

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wniosek z dnia 2021-03-16. Drzewo gatunku topola kanadyjska (Populus x canadensis) rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie z szlakiem pieszym i uliczką wewnętrzną oraz budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Korona drzewa wyniesiona ponad linię dachu budynku. Drzewo pochylone w kierunku S, posiada liczny posusz w koronie, pień z ranami zarastającymi, ulegającymi biodegradacji. Może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych.

Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 

 

 

 

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie