Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy