Wyniki wyszukiwania w serwisie Wola

Wyświetlam wyniki dla tagu: bezpieczna wola
 • Artykuł

  Na Woli miejskie dachy kontrolowane są za pomocą bezzałogowych statków powietrznych — to oszczędność czasu i większe bezpieczeństwo.

 • Artykuł

  Kwalifikacja wojskowa Kwalifikację wojskową ogłasza się nie później niż na czternaście dni przed dniem jej rozpoczęcia. Obwieszczenia wywiesza się w miejscach najbardziej uczęszczanych i widocznych, w sposób przyjęty na danym terenie (w szczególności na terenie szkół średnich, do których uczęszczają uczniowie podlegający kwalifikacji). Prezydent m.st. Warszawy wzywa osoby podlegające kwalifikacji do stawienia się przed właściwą komisję lekarską za pomocą imiennych wezwań, doręczanych co...

 • Artykuł

  31 maja 2022 r. delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na Woli wraz z Rejonową Komendą Policji IV Warszawy zorganizowała spotkanie z dziećmi pochodzenia ukraińskiego w Szkole Podstawowej nr 166 im. Żwirki i Wigury przy ul. Żytniej 40.

 • Artykuł

  Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV ul. Żytnia 36, Warszawa tel. 47 723 94 30 fax. 47 723 64 14 Komendant Rejonowy Policji Warszawa IV przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 15:00-17:00 Kierownictwo Inspektor Jerzy Sztuc – Komendant Rejonowy Policji Warszawa IV – tutaj Kierownik Rewiru I dla Dzielnicy Warszawa-Wola – tutaj Kierownik Rewiru II dla Dzielnicy Warszawa-Wola – tutaj Oficer Prasowy – tutaj Policjanci dzielnicowi Po kliknięciu w wykazie ulic na ulicę pokazują się...

 • Artykuł

  Straż Miejska IV Oddział Terenowy ul. Sołtyka 8/10, 01-163 Warszawa tel.: 22 632 97 37 tel. dyż. 22 862 84 40 Telefon interwencyjny: 986 (bezpłatny, całodobowo) e-mail: ot4@strazmiejska.waw.pl (prosimy nie zgłaszać interwencji bieżących za pomocą poczty elektronicznej) Naczelnicy Oddziału w sprawie skarg i wniosków przyjmują w każdą środę w godz. 15:00-18:00. Struktura IV Terenowego Oddziału Straży Miejskiej – tutaj Kierownictwo – tutaj Referat ds Komunalnych – tutaj Referat Oskarżycieli...